Disclaimer

Vipmedia Publishing & Services streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.

Ook bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

De door Vipmedia Publishing & Services verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Vipmedia gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vipmedia.
Niets van de teksten en foto’s op deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden overgenomen en/of vermenigvuldigd

Voorwaarden Jouw duikavontuur – dd 29 november 2017

Wanneer

Meedoen kan van 1 januari t/m 31 december via duikavontuur@duiken.nl en is gratis.

Voor wie

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te hebben van de wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan Jouw duikavontuur.

Hoe

Door tekst en minimaal 5 foto’s (minstens 1 MB) naar de redactie DUIKEN (Vipmedia) toe te zenden via duikavontuur@duiken.nl.

Maandprijs

Redactie DUIKEN selecteert maandelijks een inzending welke gepubliceerd wordt in haar uitgave DUIKEN. Na publicatie in DUIKEN ontvangt de inzender bericht via redactie DUIKEN. Beloning is een Metalsub handlamp. Model te bepalen door Metalsub. De Metalsub handlamp wordt uitgereikt door de redactie of toegezonden door Amilco Sports namens Metalsub.

Hoofdprijs

De maandwinnaars maken per kalenderjaar kans op een hoofdprijs: een Metalsub kabellampset. Model te bepalen door Metalsub. Prijsuitreiking vindt plaats tijdens Duikvaker op de stand van Metalsub. Amilco Sports stelt een Duikvaker entreekaart beschikbaar voor de gepubliceerde deelnemers. Deelnemers worden door redactie DUIKEN uitgenodigd aanwezig te zijn bij de bekendmaking op Duikvaker.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van redactie DUIKEN (Vipmedia), Amilco Sports en Metalsub.
Stemverdeling jury: 25% DUIKEN, 25% Amilco Sports, 25% Metalsub, 25% social media.

Uitslag

Bekendmaking en uitreiking hoofdprijs vind plaats op Duikvaker.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd