Goed bericht uit Limburg van het Team Duiklocatie Boschmolenplas, per dinsdag 19 mei mag er weer gedoken worden.

Wij verheugen ons op het feit jullie mede te kunnen delen dat wij onze duiklocatie weer voor jullie kunnen openen. En wel per dinsdag 19 mei aanstaande!

In verband met het Corona Virus zijn er protocollen opgesteld in het belang van jullie en onze gezondheid.

Alleen door samenwerking en het gezamenlijk naleven van deze protocollen is het mogelijk de duiklocatie op een verantwoorde wijze open te stellen. Graag je aandacht voor deze protocollen voor je de duiklocatie bezoekt.

We zullen hierop moeten handhaven.

Het zal even wennen zijn maar uiteindelijk streven wij samen de zelfde doelen na :

– Met elkaar op een fijne manier genieten van het onderwaterleven

– De duiksport Corona vrij te houden

Tenslotte vragen wij jullie nog een belangrijk ding,

Probeer de grote drukke tijden te mijden indien dit voor jullie mogelijk is.

Wij hopen jullie te mogen ontvangen in een goede gezondheid,

Vriendelijke groeten,

Mieke en Maurits van Gulick en Team Duiklocatie Boschmolenplas

Corona protocol Duiklocatie Boschmolenplas

Alleen door samen de onderstaande voorzorgsmaatregelen op te volgen, kunnen wij de duiklocatie op een verantwoorde manier openen en geopend houden.

Houd de duiksport corona vrij:

Dit zijn de door ons getroffen Corona voorzorgsmaatregelen om het risico voor jou, andere bezoekers en ons personeel zo veel mogelijk te beperken:

Bij coronasymptomen of enige twijfel over je gezondheid blijf thuis. Géén toegang!

Heb je Corona (Covid-19) gehad of enige twijfel over jouw duik-fitheid raadpleeg jouw huis- of keuringsarts.

Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg de regels van jouw duikorganisatie.

Maximaal 2 personen per auto mits er 1.50meter afstand wordt gehouden of meerdere personen indien jullie uit een gezin komen. Aanbevolen; kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar de duikstek of anders reis apart.

Niet duikende familie/passagiers zijn tot nader order niet welkom.

Jouw parkeerplaats wordt door een medewerker van Duiklocatie Boschmolenplas toegewezen. Dit doen wij voor de gezondheid van jou, die van andere bezoekers en ons personeel. Hierover voeren wij geen discussie.

Anderen lezen ook:  Test drooghandschoenen, blauwe handjes

Voldoende afstand tussen auto’s.

Campers en caravans zijn niet toegestaan.

Parkeerplaatsen (kunnen) zijn gescheiden door bijvoorbeeld pallets. Indien dit niet zo is, volg je de aanwijzingen van het personeel op.

Afstand tot andere personen minimaal 1.50 meter. Onderwater is dit niet van toepassing.

Groepens- en verenigingsbijeenkomsten zijn niet toegestaan. Buddyparen voor vertrek thuis of bij verenigingslokaal in delen.

Geen briefings van meer dan 4 personen.

Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1,5 meter afstand boven water niet gewaarborgd kan worden.

Iedere duiker dient in het bezit te zijn van een geldig duikbrevet minimaal openwater / 1* brevet of vergelijkbaar. Voor het wel of niet mogen geven van opleidingen dien je je strikt te houden aan de op dat moment geldende voorschriften van jouw brevetterende duikorganisatie.

Maximaal 2 duikers per equipe.

Controle duikmateriaal z.g.n. ‘’Buddy check / veiligheidscontrole’’: Duikers demonstreren op minimaal 1.50 meter afstand van elkaar duidelijk aan elkaar dat hun uitrusting in orde is. (Visueel en verhaal!)

Raak elkaars duikuitrusting NIET aan!

Duikers volgen indien aanwezig uitgezette route op parkeerplaats naar- en uit het water.

Het in- en uitgaan van het water geschied via de bestaande instapplaatsen welke nu gescheiden zijn: 1 zijde voor het water in te gaan. Aangegeven door borden een richting verkeer. Of Aangegeven door voorrangsborden. Witte pijl gaat voor rode pijl / zwarte pijl gaat voor rode pijl. Duikers die het water uitgaan hebben voorrang op hen die het water in willen gaan.

Houd afstand en respecteer elkaars gezondheid.

Het delen van ademlucht is niet toegestaan (m.u.v. noodgevallen)

Vermijd situaties waarbij extra risico bestaat op duik- en decompressie ongevallen en blijf ruim binnen de nultijden

Anderen lezen ook:  Orka’s zwemmen eindje mee met Nieuw-Zeelandse vrouw

Geen decompressieduiken

Verlaat na het duiken zo snel mogelijk de duiklocatie

Sportduik opleidingen:

Naast de andere richtlijnen in dit protocol gelden er voor duikopleidingen verder nog onderstaande punten:

Richt opleidingen zodanig in dat de 1,5 meter afstand boven water gewaarborgd kan worden.

Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van: de buddycheck, (de)briefing, in het water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de uitrusting.

Geef theorielessen/droge contactmomenten zoveel mogelijk online, maak gebruik van e-learning producten indien beschikbaar.

Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressieongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen.

Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dien je bij jouw opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven.

Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden, dien je bij jouw opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven.

Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en hygiëneregels te houden.

Dit zijn de aanpassingen op onze duiklocatie:

Sanitair

Voor heren hebben wij speciale plaskruisen laten plaatsen om contact met sanitair zoveel mogelijk te beperken. Heren doe je grote boodschap thuis.

De toiletten zijn alleen toegankelijk voor dames.

Aanwezigheid van extra mogelijkheden om handen te wassen (wastafels). Hier zal ook desinfecterende gel aanwezig zijn.

Rookverbod bij sanitaire voorzieningen i.v.m. brandgevaar.

Rokers dienen een eigen asbak voorhanden te hebben en deze te gebruiken. Geen sigaretten peuken op de grond. Dit hoort sowieso niet, maar brengt ook nog eens besmettingsgevaar voor anderen!

Vulstation

Het vulstation voor het vullen van flessen zal naar buiten verplaatst worden, zodat er niet meer binnen flessen aangeboden en afgehaald hoeft te worden. Geen mensen meer in binnenruimte (alleen voor toegang winkel max. 2 personen).

Anderen lezen ook:  BARE: Infrarood onder water

Bij het vulstation zal door middel van lijnen op de grond een “alleen personeel’’ gebied ingericht worden om ons personeel te beschermen.

Bedieningspaneel van vulstation zal regelmatig gereinigd worden.

Personeel vulstation zal beschermende handschoenen dragen.

Kranen van flessen zullen ontsmet worden alvorens deze te vullen.

Van de ter vulling aangeboden flessen dienen alle ademautomaten en jackets gedemonteerd te zijn i.v.m. besmettingsgevaar.

Wij zullen de fleskranen ontsmetten alvorens deze te vullen. Alleen flessen met perslucht mogen aangeboden worden in verband met brandgevaar ontsmettingsmiddel.

Rookverbod bij vulstation en sanitaire voorzieningen.

Winkel

In de winkel maximaal 2 klanten. Houd 1.50 meter afstand!

In de winkel dient men de aangegeven looproute te volgen.

Het is niet toegestaan zelf artikelen te passen.

Kiosk

Bij het loket van de kiosk kunnen dranken en etenswaren gekocht worden.

Bij het loket van de kiosk hebben wij een ademscherm geplaatst.

Raak bij het betalen en ontvangen van wisselgeld ons personeel niet aan maar leg het geld neer.

Hier is ook een route aangegeven en dient de afstand van 1.5 meter tot elkaar en tot het personeel gerespecteerd te worden.

Bij de kiosk aangekochte goederen dienen alleen bij de eigen auto genuttigd te worden.

Het met meer dan 4 personen bij elkaar zijn is niet toegestaan.

Ons personeel gebruikt preventieve middelen ter bescherming bij het van dienst zijn van klanten (Desinfecterende gel, goed handen wassen, beschermende handschoenen en bij de entree evt. ook nog mondkapje).

Verder worden de adviezen van het RIVM en NOB/PADI gevolgd.

De reeds geldende huisregels van Duiklocatie Boschmolenplas blijven geldig indien niet in strijd met bovenstaande. Bij onduidelijkheden of twijfel beslist directie en/of personeel van Duiklocatie Boschmolenplas.

Bij het niet gehoor geven aan bovenstaande regels wordt de toegang tot de duiklocatie ontzegd.

Duiken geschied ten alle tijden op eigen risico.

Directie Duiklocatie Boschmolenplas BV

Foto’s: Janny Bosman