Ten behoeve van het plaatsen van een bovenprothese zijn een jaar geleden vier implantaten in mijn bovenkaak geplaatst. Tijdens deze behandeling is rechtsboven mijn te dunne kaak doorboord. Het risico hiertoe was mij bekend en heb ik zelf geaccordeerd.
Hierdoor ontstond een gat in mijn kaak en dus een opening tussen mond- en sinusholte. Het implantaat is toen in een stukje ossenbot geplaatst en dat, met groot risico op afstoten, vervolgens in het ontstane gat.
Nu, na een jaar, blijkt onomstotelijk dat dit implantaat is afgestoten en los blijft staan. Het moet dus verwijderd worden, waardoor weer een opening ontstaat tussen mond- en sinusholte. Medisch gezien hoeft dit ‘gat’ hoogstwaarschijnlijk niet kunstmatig opgevuld of gedicht te worden en volstaat een goed dichten (misschien samen naaien) van het tandvlees. Resteert mijn vraag: Kan dit problemen geven bij het duiken?
Jacques Barenholz

ANTWOORD

Als het implantaat inderdaad afgestoten is, blijft een zwakke plek bestaan. In principe is een verbinding ontstaan tussen de mond- en kaakholte. Met andere woorden: een extra mogelijkheid voor het klaren van de sinussen. Hierbij zul je geen moeilijkheden ondervinden. De kans op ontstekingen is echter wel toegenomen door de directe verbinding. Ook bij het sluiten van het tandvlees op een chirurgische wijze blijft dit een zwakke plek. Bij het niet goed kunnen klaren van de sinussen kan dit leiden tot een openscheuren van de zwakkere plek in het tandvlees. Heb je geen klaringsproblemen, dan lijkt mij dat je er weer mee kan duiken.

Anderen lezen ook:  Blindedarm verwijderd