Mijn goede vriend en werkgever ligt nu in het ziekenhuis door een hersenvliesontsteking. Hij herstelt erg goed en aangezien hij duikinstructeur is, wil hij graag weten of hij eventueel ooit nog mag duiken, of is dit uitgesloten? Er is vrijwel niets te vinden op het internet, dus is er veel onduidelijkheid. 
Nick

ANTWOORD:
Bij een hersenvliesontsteking bestaat er een infectie van het vlies dat de hersenen omgeeft. Dit kan het gevolg zijn van bacteriën en virussen. Streptokokken zijn beduchte bacteriën in deze. Maar ook de ziekte van Lyme (besmette teken) kan dit geven. In sommige gevallen is het een algehele reactie van het lichaam waarbij het hersenvlies ook wordt meegenomen in de doorgeschoten reactie van het afweersysteem. Een andere uiting van hersenvliesontsteking kan zijn dat er kankercellen van elders in het lichaam ter plekke reactie geven. Het is dus van belang te weten om wat voor hersenvliesontsteking het is gegaan. Als er op tijd behandeld is, kan de restschade sterk beperkt zijn of geheel afwezig. Als dat het geval is, dan is duiken geen probleem. Als er wel schade aan de hersenen is opgetreden dan moet goed vastgelegd worden wat er nog wel en niet mogelijk is. Dat bepaalt dan ook of duiken nog verstandig is. En zo ja, of er voorwaarden gesteld moeten worden aan de duiken die gemaakt gaan worden. In ieder geval is het zaak dat hij zich laat keuren door een duikmedisch arts. Deze vind je op www.mijnduikerarts.nl