De Noordzeebodem ligt nog altijd bezaaid met vooral oude vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. De mogelijk nog duizenden explosieven, waaronder ook zeemijnen, leveren nog steeds gevaar op voor visserij en scheepvaart. Marine-eenheden zijn al vele jaren in touw de gevaarlijke projectielen te ruimen. Om dat goed en veilig te doen wordt er regelmatig geoefend, zoals nu… onder de noemer Sandy Coast 2018.

Een internationaal team maakt de komende weken zeegebieden vrij van allerlei projectielen. Tijdens het ruimen versterken de leden niet alleen de internationale samenwerking, maar verhogen ook hun flexibiliteit en trainen de aansturing door de staf. Dit gebeurt allemaal om  de operationele gereedheid op peil te houden, of die nog te verbeteren. Als de nood aan de man is, moet iedereen snel en adequaat reageren. Het gaat dan niet alleen om het ruimen van oud oorlogstuig. Zeemijnen worden in de wereld ook nu nog steeds als strategisch wapen ingezet. En je weet maar nooit of er op een dag ook een dergelijk explosief bij de Nederlandse kust ligt.

Een .50 machinegeweer.

Nederlandse bijdrage

10 mijnenbestrijdingsschepen en zo’n 500 militairen van verschillende NAVO-partners nemen deel aan de mijnenbestrijdingsoefening voor de Belgische kust. Nederland levert de mijnenjagers Zr. Ms. Makkum, Vlaardingen en Urk en 1 duikteam, gespecialiseerd om te opereren in ondiep water. Daarnaast nemen er nog 3 Belgische duikteams deel aan Sandy Coast.

Schepen van SNMCMG1 in Zeebrugge.

Uitdagende omstandigheden

De onderwateromstandigheden in het oefengebied zijn zeer uitdagend. Zo is het zicht beperkt en staat er vaak een sterke stroming. Het voordeel van deze uitdagende omstandigheden is dat extra flexibiliteit en samenwerking tussen eenheden wordt gestimuleerd. Ze opereren in 2 taakgroepen: 1 bestaat uit alleen Belgische en Nederlandse eenheden, de  andere uit de mijnenbestrijdingsvloot Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG-1). Dit is een permanent multinationaal vlootverband, gevormd door direct inzetbare mijnenjagers en mijnenvegers. Zr. Ms. Makkum maakt sinds kort deel uit van deze groep schepen.

Anderen lezen ook:  Meervallen met tentakels op hun snuit ontdekt

BOEM!!! Een lading uit de Tweede Wereldoorlog is tot ontploffing gebracht.

Oefenfases

Sandy Coast begint met een voorbereiding in de haven. Daarna volgen de Combat Enhancement Training (CET) en Force Integration Training (FIT). Daarbij draait het om oefeningen om maritieme eenheden vlekkeloos met elkaar te laten samenwerken. Zodra ze goed op elkaar zijn ingespeeld, volgt de operationeel tactische fase. Hierbij weten de eenheden niet hoe het oefenscenario zich ontwikkelt. De eerder beoefende skills en drills zijn nu van belang om de missie succesvol uit te voeren. In de laatste fase worden oefenmijnen uit het water gehaald.
De overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Koninklijke Marine, de zogenoemde Admiraliteit Benelux (ABNL), leidt de oefening, die nog tot 28 september duurt.

Bekijk ook: Mijnenjagen op de Noordzee