De Provincie Zeeland voert conserveringswerkzaamheden uit aan de pijlers 1 t/m 8 van de Zeelandbrug. Dit zijn de eerste 8 pijlers te rekenen vanaf het noordelijk landhoofd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van werkvaartuigen. In verband hiermee is een tijdelijk duikverbod Zeelandbrug ingesteld.

De werkvaartuigen liggen tijdens de werkzaamheden pal tegen de pijlers. De Oosterschelde is een getijdegebied. In verband met de aanzienlijke stroming en diepgang ter plaatse van de werkzaamheden, dient door de werkvaartuigen veelvuldig te worden gemanoeuvreerd met behulp van de schroef. Doordat tijdens deze acties eventueel aanwezige duikers niet tijdig door de schipper kunnen worden opgemerkt, kunnen hierdoor onveilige of zelfs levensbedreigende situaties ontstaan.

Tijdelijk duikverbod Zeelandbrug: pijler 1 tot en met 2:

Het is voor de veiligheid van de onderwatersporter noodzakelijk om tijdens de periode van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019 een verbod op het beoefenen van de onderwatersport in te stellen. Er geldt voor die periode een duikverbod bij pijler tot en met 2. Het duikverbod geldt 24 uur per dag, dus ook in de avonduren! Pijler 3 tot en met 8: maandag 10 juni tot en met vrijdag 5 juli 2019 (noot redactie: bij deze pijlers mag nooit gedoken worden).

Duiken in de Oosterschelde? Kies een andere locatie!

Bekijk ook:

Hier aan de Zeeuwse kust… duiken in Zeeland

Kijkuitpolder ook voor familie

Stavenisse Veerweg, mooie duikstek zonder dijk!