Tijdelijk stoppen voor duikvakantie?

Voor de derde keer heb ik trombose opgelopen door mijn eigen schuld. De drie keren dat het is ontstaan, komt door immobiliteit: twee keer een te lange vlucht en een knieontsteking waardoor ik bedrust moest houden. De internist heeft mij laten weten dat ik nu voor de rest van mijn leven antistolling moet gebruiken.

Mijn vraag is: kan ik voor mijn duikvakantie tijdelijk stoppen?

Antwoord

Bij trombose ontstaat er een stolsel in een bloedvat waardoor de normale afvoer van zuurstofarm bloed belemmerd wordt. Dit kan ontstaan in een oppervlakkige ader in de benen of dieper in de benen, wat je dan een trombosebeen noemt. Bij dit laatste is het probleem veel serieuzer. Een deel van het stolsel kan losschieten en in de longen vastlopen waardoor de zuurstofvoorziening ernstig gevaar loopt.

Uitlokkende momenten

Je schrijft dat er ieder 3 keer sprake is geweest van uitlokkende momenten, maar er zijn genoeg mensen die hetzelfde doen en geen klachten ondervinden. Er zal toch een andere extra uitlokkende factor zijn. We weten ook dat tijdens een normale duik meetbare hoeveelheden bloedplaatjes verbruikt worden, die een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van stolsels. Het is dan ook van groot belang dat de er niet een extra impuls is waardoor er eerder trombose ontstaat. Antistollingsmedicijnen zijn hierbij van groot belang, maar deze zijn tijdens het duiken geen goede combinatie.

Ik zou je aan raden via www.duikgeneeskunde.nl te zoeken naar een ter zake kundig internist

Menno Gaastra, duikmedisch arts en medisch directeur DAN Europe Nederland, geeft antwoord op duikmedische vragen (redactie@duiken.nl).