De achteruitgang leek onomkeerbaar. Maar uit een telling van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de regering van Cambodja blijkt dat de populatie van de ernstig bedreigde Irrawaddydolfijnen in de Mekong tussen 2015 en 2017 is toegenomen van 80 naar 92. Het is de eerste toename sinds de tellingen 20 jaar geleden zijn begonnen. En nog meer goed nieuws: sinds begin dit jaar zijn er al 3 kalfjes geboren!

358 km aan illegale netten

Effectieve rivierpatrouilles en het in beslag nemen van illegale viskieuwnetten (waar dolfijnen in verdrinken), zijn de belangrijkste redenen voor deze historische toename. In de afgelopen twee jaar is 358 kilometer aan illegale viskieuwnetten in beslag genomen in het leefgebied van deze rivierdolfijnen.

Touroperators maken het verschil

“Na jaren van hard werk, is er eindelijk weer hoop dat we de Irrawaddydolfijn voor uitsterven kunnen behoeden – dankzij de gezamenlijke inspanningen van de overheid, toerisme-industrie, lokale gemeenschappen en WWF,” zegt Seng Teak, directeur van WWF Cambodja. “”De touroperators zijn het geheime ingrediënt in dit succesverhaal. Ze werken nauw samen met de politie om stroperij te melden en illegale viskieuwnetten in te nemen.”

Lange termijn

De eerste officiële telling in 1997 schatte dat er 200 Irrawaddydolfijnen in de Mekong leefden, een cijfer dat gestaag daalde door visserij en het verlies aan leefgebied. Totdat er in 2015 nog maar 80 over waren. Maar nu lijkt de daling te zijn gestopt. Ook voor de lange termijn zijn er goede vooruitzichten: meer dolfijnen bereiken een volwassen leeftijd, het aantal kalfjes neemt toe en het totaal aantal sterfgevallen neemt af.

Anderen lezen ook:  Anemoonvissen geven aan hoe giftig hun anemoon is

Inspanningen verdubbelen

“Rivierdolfijnen zijn een indicator voor de gezondheid van de Mekong rivier en hun herstel is een hoopvol teken voor de rivier en de miljoenen mensen die ervan afhankelijk zijn,” vertelt Teak. “We vieren dit goede nieuws, maar de bedreiging voor de Irrawaddydolfijn is niet voorbij. We moeten onze inspanningen opnieuw verdubbelen om de dolfijnen te beschermen, zowel voor hun toekomst als voor die van de rivier en de gemeenschappen die ernaast wonen.”

Bekijk ook: Potvis met 29 kilo afval in zijn lijf aangespoeld