Privacyverklaring

Gegevens privacy is van groot belang voor Duiken en we willen open en transparant zijn over de verwerking van je persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

 

Wie is de beheerder van je persoonsgegevens?

Het in Nederland gevestigde Vipmedia Publishing & Services is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Identiteit van de ondernemer / contactinformatie

Vipmedia Publishing & Services

Takkebijsters 57a

4817 BL Breda

Postbus 7272

4800 GG Breda

076 – 530 17 17 (werkdagen tussen 08:30 – 17:30)

info@vipmedia.nl

KvK Breda: 20039731

BTW NL 0036.22.423.B01

 

Waar slaan we jouw gegevens op?

De gegevens die wij op Duiken.nl van je verzamelen worden opgeslagen de Europese Economische Ruimte. En worden gebruikt om uitvoering te geven aan de het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.

De persoonsgegevens voor het geven van reacties op Duiken.nl, worden in de site opgeslagen en alleen gebruikt voor de uitvoering van het geven van reacties op de website.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Je gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt door medewerkers van Vipmedia Publishing & Services. We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kun je vinden onder elk specifiek proces hieronder.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

 

Wat zijn je rechten?

 

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Vipmedia Publishing & Services die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

 

Recht op portabiliteit:

Wanneer Vipmedia Publishing & Services je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

 

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

In de nieuwsbrief is het mogelijk om je profiel in te zien en daar zelf wijzigingen aan te brengen.

 

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door Vipmedia Publishing & Services verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Vipmedia Publishing & Services. Vipmedia Publishing & Services zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

 

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:

* de instructies voor “Uitschrijven” volgen in elke marketingmail

* Bij onze Klantenservice aangeven dat je niet langer per mail, telefonisch of schriftelijk aanbiedingen van ons wenst te ontvangen.

 

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheid het recht om Vipmedia Publishing & Services te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Vipmedia Publishing & Services elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die je vragen met betrekking tot je bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@vipmedia.nl. Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen zullen we je verzoeken jezelf te identificeren middels een kopie van je identificatiebewijs.

Functionaris voor gegevensbescherming:

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd, om ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@vipmedia.nl met privacy als onderwerp.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien je van mening bent dat Vipmedia Publishing & Services je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Meer informatie over de autoriteit persoonsgegevens vindt u op de website. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of je rechten.

 

Prijsvraag, Puzzel of Winactie (wedstrijden)

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

We verwerken je gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden. Je persoonsgegevens worden gebruikt door Vipmedia Publishing & Services om contact op te nemen met de deelnemers over de wedstrijd, voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

* informatie die verstrekt is t.b.v. de wedstrijd

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan verzendingsbedrijven, worden gebruikt voor de levering van de prijzen.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van jouwpersoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd.

 

Het recht om je toestemming in te trekken:

Je hebt het recht om op elk moment je toestemming in te trekken voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer je hiervoor kiest vervalt de mogelijkheid om kans te maken op een prijs.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot 6 maanden na het einde van de wedstrijd.

 

Reacties

Op onze websites maken we gebruik van een reactiemodule. Deze is in de website geïntegreerd of mogelijk gemaakt door Facebook.

 

Hoe gebruiken we reacties?

Reactie verhogen de interactiviteit van een artikel, waardoor een artikel beter gelezen wordt. Tevens kunnen reacties worden gebruikt om vragen te stellen. We gebruiken de gegevens van reacties voor geen ander doeleinde dan het plaatsen van een reactie op een artikel of het stellen van een vraag.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Indien je verzoekt om je account of een reactie te verwijderen dan zullen we dit normaal binnen 5 werkdagen uitvoeren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen. Tevens worden cookies gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. Als je van onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

 

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Vipmedia Publishing & Services bewaart niet jouw cookies. Je kunt cookies eenvoudig via je browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in jouw browser. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar je computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kun je geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site krijgen.

 

Performance based advertising

Vipmedia maakt gebruik van de diensten van Daisycon om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

 

Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Daisycon doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

 

Nieuwsbrief

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Op de website is het mogelijk om je aan te melden voor de Nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws van Duiken, stellen we je op de hoogte van eigen acties en aanbiedingen en die van derden.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres, naw en telefoonnummer

* geslacht (als je ervoor kiest om dit met ons te delen)

* interesses (als je ervoor kiest om dit met ons te delen)

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

We maken gebruik van de techniek van een externe leverancier voor de opslag en distributie van onze nieuwsbrieven. We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Vipmedia Publishing & Services voor marketingdoeleinden.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je instemt met de ontvangst van nieuwsbrieven.

 

Het recht om je toestemming in te trekken:

Je hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van je persoonsgegeven. Dit kan door in de Nieuwsbrief op Uitschrijven te klikken.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor nieuwsbrieven totdat je jouw toestemming intrekt. Je wordt beschouwt als een inactieve klant als je het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend.

Na deze tijdsperiode worden je persoonsgegevens verwijderd.

 

Abonnementen

Abonnementen zijn tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden na afloop automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd (opzeggen kan wanneer u dat wilt). Kwartaalabonnementen zijn ook tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden telkens net een kwartaal verlengd (opzegging is per kwartaal). Opzegtermijn is in alle gevallen 1 maand.

Opzeggen abonnement: schriftelijk, telefonisch of via e-mail bij de klantenservice, minimaal 3 weken van tevoren.

 

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Indien je geabonneerd bent op Duiken gebruiken we je persoonsgegevens om aan de leveringsverplichting te voldoen die we bij het afsluiten van het abonnement zijn aangegaan.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres, naw en telefoonnummer

* geslacht (voor de juiste adressering)

* leeftijd (als je ervoor kiest dit met ons te delen

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

We maken gebruik van een eigen database om je persoonsgegevens in op te slaan en volgens de leveringsverplichting te verwerken. Voor marketingdoeleinden maken we gebruik we je persoonsgegevens om:

  • geanonimiseerde rapportages die we ook derden met uitgevers waar we services voor verlenen. Meer informatie hierover vind je op www.vipmedia.nl.
  • welkomst-, loyalty- en retentiecampagnes te sturen (digitaal).
  • e-mailings met acties en aanbiedingen van Duiken te sturen (digitaal).

We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Vipmedia Publishing & Services voor marketingdoeleinden.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vipmedia Publishing & Services bewaart je persoonsgegevens, zolang dit noodzakelijk is om de service te leveren, waarom je hebt gevraagd, zolang dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd doel, of zolang als dit is vereist op grond van de wetgeving.