Helaas lijkt het populaire kunstje toch gedoemd om uit het geheugen van de dolfijnen te verdwijnen.

Het is best een bijzonder gezicht: wilde dolfijnen die uit het water omhoog komen en vervolgens door heel hard met hun staartvin te slaan een meter achteruit ‘lopen’ alvorens weer in het water weg te zinken. Onderzoekers zagen het gebeuren voor de zuidkust van Australië en doen er in het blad Biology Lettersverslag van.

Billie
De eerste dolfijn die voor de kust van Zuid-Australië ‘wandelde’, was Billie. Deze dolfijn werd in de jaren tachtig geboren en kwam op 26 september 1987 vast te zitten in een Australische haven. Na twee weken werd de dolfijn gevangen en overgebracht naar een nabijgelegen dolfinarium om aan te sterken. In dat dolfinarium woonden reeds vijf dolfijnen die allerlei kunstjes hadden geleerd die ze tijdens dolfijnenshows lieten zien. Eén van die kunstjes was ‘lopen op de staartvin’. Billie kreeg geen training, maar zag de andere dolfijnen wel hun kunstjes uitvoeren. In januari 1988 werd Billie weer vrijgelaten. En in 1995 zag men hoe ze voor het eerst in het wild op haar staartvin liep.

Belangstelling
Haar gedrag kon rekenen op de belangstelling van andere wilde dolfijnen. En in de jaren die volgden, zagen onderzoekers zes volwassen vrouwelijke dolfijnen en vijf jonge dolfijnen (waarvan drie vrouwtjes en twee mannetjes) maar liefst 261 keer door het water ‘lopen’. Het moet wel het resultaat zijn van sociaal leren, zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Kortom: de dolfijnen leerden het kunstje door te kijken hoe Billie het deed.

Anderen lezen ook:  Sofia rocks, rennen over de oceaanbodem

Met name één dolfijn – genaamd Wave – voerde het kunstje graag uit. Wat opviel, is dat de frequentie waarmee de dolfijn het kunstje liet zien, enorm toenam in de periode tussen 2008 en 2010. Het was in die periode dat Billie stierf. Dat Wave in die periode zo vaak ‘liep’, lijkt een effect te hebben gehad op de andere dolfijnen in de populatie. De frequentie waarmee de dolfijnen in deze populatie door het water ‘liepen’, bereikte in 2010-2011 een piek. Het totale aantal dolfijnen dat dit kunstje vertoonde, piekte in 2011. Na 2011 nam zowel de frequentie van het ‘lopen’ als het totale aantal dolfijnen dat zo af en toe ‘liep’ af. Het is deels waarschijnlijk te verklaren doordat de dolfijnen die het kunstje van Billie afkeken, dood zijn. En daarmee lijkt ook het kunstje langzaam maar zeker uit het collectief geheugen van de dolfijnengemeenschap weg te ebben.

Bron: Scientias

Bekijk ook: Bouw grootste onderwater­filmstudio van Europa aan de gang