Het hadden scènes uit een Hollywood-blockbuster kunnen zijn. Maar voor 9 mariniers waren ze levensecht: de sabotageacties die ze onder dekking van de duisternis uitvoerden tegen piraten voor de Somalische kust. Onlangs kregen de leden van Task Force Barracuda het operationele kikvorsman-insigne voor hun inzet. Het was voor het eerst in Nederlands militaire geschiedenis dat kikvorsmannen op deze manier werden ingezet.

De toenemende activiteit van Somalische piraten vormde in 2008 een serieuze dreiging voor de vrije internationale zeevaart. Piraten gijzelden tientallen koopvaardijschepen met hun bemanningen voor losgeld. Toenmalig minister van Defensie Hans Hillen vond dat Nederland als zeevarend land meer moest doen tegen de Somalische piraten. Zodoende ontstond Task Force Barracuda. De eenheid bestond uit Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers. Barracuda kreeg de opdracht om de piraterij te bestrijden en wel zo dicht mogelijk tegen de kustlijn.

Den Helder, 9 november 2018, uitreiking operationele kikkerspeld.

Meerdere kapingen voorkomen

Commandant Task Force Barracuda Oscar: “Dankzij de succesvolle missies van de kikvorsmannen zijn destijds meerdere kapingen voorkomen, in het voordeel van de vrije zeevaart. Dit laat zien hoe effectief een kleine eenheid kan zijn.”

De eenheid werd geplaatst op een marineschip en daar bereidden de mariniers de sabotagemissies zorgvuldig voor. Vervolgens voerden ze onder dekking van de duisternis hun missies uit. Die waren gericht op het saboteren van schepen van de piraten.

Kikvorsmannen die een waterscooter gebruiken tijdens een oefening.

Tweede Wereldoorlog

De kikvorsmannen van NLMARSOF oefenen tegenwoordig wereldwijd op amfibische landingen, verkenningen, sabotagemissies en ondersteuning van internationale  partnereenheden. Maar al in de Tweede Wereldoorlog zetten Amerika, Duitsland, Engeland en Italië met succes ‘kikkers’ in. Ook tijdens de Korea-oorlog (1950-1953) speelden Amerikaanse kikvorsmannen een belangrijke rol, zoals bij de amfibische landing bij Inchon (Operation Chromite). Voor de Nederlanders vormden de antipiraterijacties in 2011 echter de operationele vuurdoop.

Anderen lezen ook:  Duikpunt 10e Suunto Experience Center in de Benelux

Leadfoto: René Lipmann

Bekijk ook: Kikvorsmannen trainen ontsnapping onderzeeboot