Een archeologisch geluk bij een ongeluk: bij het bergen van de zeecontainers die tijdens de jaarwisseling overboord sloegen bij de Waddeneilanden, is het scheepswrak uit 1540 gevonden. Het gaat om het oudste zeevarende schip dat ooit in Nederlandse wateren is aangetroffen.

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden tijdens het bergen van containers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari 2019.

Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen. Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.”

Koperen platen

Maritiem archeoloog Martijn Manders schat dat het een schip van zo’n 30 meter lang was, met een ruim van minimaal 7 meter breed. Het is één van de eerste voorbeelden van een nieuwe Nederlandse bouwmethode voor grotere schepen. Deze maakten de positie van Nederland op zee en in de handel veel gewichtiger.

Tijdens de bergingsoperatie werden koperplaten en houten balken aangetroffen, waarna direct archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De houten balken blijken afkomstig te zijn van een schip met een gladde romp van waarschijnlijk 30 meter lang. Het schip vervoerde koperen platen.

scheepswrak

Houten balk met afdrukken van ronde koperen platen

Hout uit 1536

Het hout is onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat het hout in 1536 gekapt is en dat het schip rond 1540 is gebouwd in de Nederlanden. De koperplaten zijn na onderzoek gedateerd rond diezelfde periode. Bijzonder is dat de platen merktekens hebben van de familie Fugger. De familie Fugger had in de 16e eeuw o.a. de monopolie op koperproductie. Deze vondst is van zeer hoge culturele en archeologische waarde.

Anderen lezen ook:  Atomic Aquatics, Trotse control freaks

Door extra investeringen van dit kabinet in maritieme technologie kan er al op korte termijn ter plekke onderzoek gedaan worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het gevonden scheepswrak verder onderzoeken.

Bekijk ook: Ghost Fishing identificeert Noordzee wrak Rode Poon