Op Bonaire is slechts een klein deel van de huishoudens aangesloten op een centraal rioleringssysteem. Dit heeft ernstige gevolgen voor het koraal.

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt namelijk onbehandeld in het milieu geloosd, wat schadelijk is voor zowel mensen als de oceaan en de koraalriffen. Deze ongezuiverde lozing vormt een bedreiging voor de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Bonaire, en kan leiden tot het afsterven van het koraal.

Het Wereld Natuur Fonds juicht dan ook de plannen toe om meer huishoudens aan te sluiten op het rioleringsnetwerk. Enkele jaren geleden riep het Wereld Natuur Fonds al op tot investeringen in een goed werkend afvalwaterzuiveringssysteem op Bonaire en andere eilanden in de regio.

In samenwerking met lokale partners werkt het Wereld Natuur Fonds aan oplossingen voor het afvalwaterprobleem. Het project “Water Circles” zal verschillende proefprojecten uitvoeren met bewezen en betrouwbare technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering. Het doel is om ervoor te zorgen dat het afvalwater niet langer ongezuiverd wegspoelt, maar op een behandeld en hergebruikt wordt. Hierdoor kan het koraal beter beschermd worden. Het hergebruik van water kan plaatsvinden voor diverse doeleinden, zoals spoelen, wassen, toiletgebruik, irrigatie van landbouwgrond en tuinen, en als aanvulling op waterreservoirs en grondwater.

Naast het afvalwater vormt de koraalziekte SCTLD een grote bedreiging voor het koraal op Bonaire. Deze ziekte tast koralen aan, waardoor ze weefsel verliezen en uiteindelijk sterven. SCTLD is zeer besmettelijk en heeft zich al verspreid naar verschillende landen in het Caribisch gebied. Het is daarom van groot belang om snel actie te ondernemen. Het Wereld Natuur Fonds heeft de lokale natuurorganisaties benaderd om samen te werken aan een plan van aanpak. Door gezamenlijke inspanningen en interventies, zoals het aanpakken van het afvalwaterprobleem, hoopt men de koralen gezond te houden en te beschermen.

Anderen lezen ook:  Rouwende orkamoeder houdt dood kalfje al week bij zich

Bron: WWF Nederland

Foto’s ; Shutterstock