Met veel belangstelling las ik het artikel over ‘Sudden Deafness’ in de februari-editie van Duiken. Zelf werd ik hierdoor afgelopen juni getroffen tijdens een live-aboard. Op de tweede duikdag kwam ik doof aan mijn linkeroor boven. Toevallig was een Duitse arts aan boord. In overleg met hem besloot ik na een dag rust weer te duiken. Ik had geen pijn of bloedverlies, dus volgens hem was er niets beschadigd.
Terug in Nederland bezocht ik direct de huisarts. Die stelde dat er waarschijnlijk vocht achter het trommelvlies zat; ik kreeg een spray en moest afwachten. Na anderhalve week was er niets verbeterd en ging ik terug naar de huisarts. Ik kon direct door naar het ziekenhuis, waar men vaststelde dat ik een barotrauma in mijn binnenoor had. Ik kreeg een stootkuur Prednison voorgeschreven (10 dagen). Na een maand kreeg ik er nog een, omdat na de eerste kuur toch enigszins sprake was van verbetering (van 95% naar 85% doofheid en de fanfare aan fluittonen was gereduceerd tot 1 toon). Deze tweede kuur had echter geen resultaat.
Momenteel ben ik nog steeds voor 85% doof en worstel met de vraag of ik weer moet gaan duiken. Daarom wil ik graag antwoord op de volgende vragen:
– De constatering van de Duitse arts was natuurlijk onjuist, maar heeft het feit dat ik na een dag weer ben gaan duiken een negatief effect gehad op het eventuele herstel (in sommige medische artikelen wordt geadviseerd volledige rust te nemen)?
– Heeft het late starten met Prednison een negatief effect gehad op het eventuele herstel?
– Is intensief (3 tot 4 keer op een dag) en diep duiken van invloed op het krijgen van sudden deafness?
Terugkijkend moet ik erkennen dat ik bij intensief duiken vaker last had van mijn linkeroor (oorpijn, reverse block, klaren). Kan dit al een signaal zijn geweest? Loop ik een groter risico om dit ook aan mijn rechteroor te krijgen, hoewel ik hier nooit last van had?
Richard Colla

Anderen lezen ook:  De effecten van jetlag zo klein mogelijk maken

ANTWOORD

Problemen aan het binnenoor zijn niet waar te nemen door het bekijken van het trommelvlies, daar is uitgebreider onderzoek voor nodig. Gezien je verhaal is het inderdaad zeer waarschijnlijk dat je een barotrauma aan je linkerbinnenoor hebt opgelopen.
Ook schrijf je dat je al regelmatig klachten aan je linkeroor had tijdens het duiken. Als je vaker duikt op een dag, is de krans groot dat je steeds meer moeite krijgt met klaren, zeker als je al moeite met klaren hebt. Het is moeilijk te zeggen of het doorgaan met duiken tijdens de vakantie of het late starten van de prednison invloed hebben gehad op de situatie zoals die nu is.
Het risico van problemen aan je rechteroor zijn hier in elk geval niet door toegenomen. Ik adviseer je contact op te nemen met een KNO-arts die verstand heeft van duikgeneeskundige problemen.
Telefoonnummers vind je op de site www.mijnduikerarts.nl.