Onderzoekers van de Universiteit van Santa Cruz in Californië zijn verheugd: er blijkt rond de Zuidpool een ware babyboom aan de gang onder walvissen, en dan vooral onder bultruggen.

Te midden van alle somberheid over de aantallen en gezondheid van zeezoogdieren valt er nu eens wat te vieren. De walvissenpopulatie rond de Zuidpool is bezig aan een herstel. Vooral met de bultruggen gaat het goed . Meer dan 60 procent van de vrouwtjeswalvissen bleek zwanger tussen 2010 en 2016, stellen de Amerikaanse onderzoekers in een verslag.

Bultrug heeft weer toekomst

Het is een compliment voor dierenbeschermers als Greenpeace die lang hebben geijverd om de jacht op walvissen te stoppen. Bultruggen waren bijna uitgestorven halfweg vorige eeuw. Nu worden er rond de wateren van Antarctica weer zo veel kalfjes geboren dat de status van de dieren is bijgesteld. De bultrug heeft weer toekomst.

Gezond

“Een zwangerschap bij een walvis kost veel energie”, vertelt Lonneke IJsseldijk, bioloog en onderzoeker aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. ”Die energie moeten de walvissen halen uit voeding. Dit Amerikaanse onderzoek stelt eigenlijk dat de walvisvrouwtjes nu blijkbaar in optimale voortplantingsomstandigheden vertoeven. Dat is echt goed nieuws.”

Jacht

“Tot de jaren 60 werd er wereldwijd zeer intensief gejaagd op walvissen. Daarna kwam de walvisconferentie, waar een jachtverbod werd besproken, en is de jacht stelselmatig afgenomen. Heel veel soorten herstellen zich nu langzaam. Dat gaat niet hard, wel gestaag. De bultrug gaat goed, maar de allergrootste walvis, de blauwe vinvis, blijft achter”, voegt Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare op het Nederlandse Texel toe.

Anderen lezen ook:  Product review duikcomputer EON core

Klimaat

De bultruggen op de Zuidpool profiteren ook van het veranderende klimaat, menen de Amerikaanse onderzoekers. Er zijn door opwarming meer ijsvrije dagen, waardoor het leefgebied van de bultrug is verruimd.

Oosterbaan: “In zo’n situatie is het een natuurlijke reactie dat er meer bultruggen komen. Een andere soort, die het moet hebben van net veel zeeijs, zal er dan weer op achteruitgaan, want die verliest leefgebied. Minder ijs betekent ook minder algen en minder krill. Op den duur kunnen walvissen daardoor op minder voedsel kunnen rekenen. Dat moeten we dus goed onderzoeken.”

Bron: hln.be

Bekijk ook: Een bultrugwalvis waarschuwt duikster voor een tijgerhaai