Duiken is en blijft een veilige sport. Desondanks komt het wel eens voor dat ongevallen optreden tijdens het duiken. Daarom wordt bij vervolgopleidingen van duiken veel aandacht besteed aan gevaarlijke situaties. Zeker omdat duiken in een andere omgeving dan lucht specifieke problemen kan opleveren, zoals decompressieziekte en overdrukletsels.

DoorMenno Gaastra, duik-medisch arts en medisch directeur DAN Europe Nederland

In Nederland vinden per jaar tussen de 10 en 20 duikongevallen plaats. Als een ongeval optreedt, dan is het zaak zo snel mogelijk hulp te bieden. De regels van de eerste hulp blijven in dit geval voorop staan. Als eerste controleer je iemands bewustzijn. Is het slachtoffer aanspreekbaar? Bel direct 112 of laat iemand anders dat doen. Hiermee win je kostbare tijd. Check dan de ademhaling. Je kijkt, luistert en voelt. Doe dit niet langer dan 10 seconden. Ademt het slachtoffer niet? Start direct met 30 borstcompressies gevolgd door twee beademingen. Zolang er geen spontane ademhaling is, ga je door met 30 borstcompressies en twee beademingen.

Als er een automatische externe defibrillator aanwezig is, sluit je deze aan. Onderbreek hiervoor de reanimatie zo kort mogelijk en ga door tot het ambulancepersoneel arriveert. Je kunt extra zuurstof tijdens het beademen toevoegen met een pocketmasker met extra zuurstofaansluiting. Je zet de flow dan op 15 liter per minuut.

Bij een ademende duiker kun je, als je in je zuurstofset de mogelijkheid van een vraagsysteem (demand inhalator valve) hebt, dat gebruiken. Dat is ideaal. Zodoende geef je namelijk bijna 100% zuurstof aan het slachtoffer. Ook kun je het zogenaamde non-rebreather-masker gebruiken, maar dat geeft duidelijk minder zuurstof in deze noodsituatie.

Anderen lezen ook:  Scubapro Rebel

Divers Alert Network (DAN) geeft al tientallen jaren cursussen om zuurstof te leren geven op de juiste manier in noodsituaties. Bij DAN zijn goede sets te koop, ook kun je voor deze sets terecht bij APOX. Het blijft essentieel om bij noodgevallen in de duiksituatie zuurstof te geven. Dat kan geen kwaad en het kan het slachtoffer er snel weer bovenop helpen.

Kortom: om onze sport nog veiliger te maken, is het handig dat we met elkaar goed voorbereid zijn om goede eerste hulp en zuurstof te kunnen geven.