‘Duikongeval in de Grevelingen.’ Het is helaas niet zelden dat we zo’n bericht voorbij zien komen op social media.

Speculaties volgen, maar vaak blijft uit wat er nu precies gebeurd is. Daarom is het noodzakelijk dat iedere duiker zijn duikongeval meldt bij de DOSA: Duik Ongevallen Statistiek en Analyse. Zo leren we er allemaal van en maken we de duiksport weer een stukje veiliger.

Hoe werkt een melding?

  1. Ga naar www.duikongevallen.nl
  2. Klik op menuonderdeel Incidenten
  3. Klik op Sportduiken, Technisch duiken, Freediven of Melding door derden
  4. De drie duiksoorten tonen vijf tabbladen (Algemeen, Duiker, Buddy, Incident, Inzenden) waarop je informatie kunt plaatsen. Bij Inzenden laat je personalia leeg indien je een anonieme melding wilt doen.
  5. Melding door derden is voor als het een ander is overkomen en je weet dat er zich iets ongewoons heeft voorgedaan tijdens een duik. Bijvoorbeeld: je leest een artikel in de plaatselijke krant en ziet dat deze melding niet op de DOSA-site staat. Dan kun je als derden deze kennis van dit incident doorgeven. DOSA gaat er dan achteraan om te kijken of zij meer gegevens kunnen verzamelen.

Belangrijk om te weten:
– DOSA is niet geïnteresseerd in wie wat overkomen is, wel willen ze weten wat er gebeurd is en hoe het uiteindelijk is afgelopen.

– DOSA is wel geïnteresseerd in de datum en plaats van het voorval om zo dubbele meldingen uit te sluiten.

– Naam en locatie blijven anoniem bij publicaties op de website en in het jaarverslag.

 

Onafhankelijke organisatie DOSA
Meer weten over de organisatie achter DOSA en haar werkwijze om de duiksport in Nederland veiliger te maken? In het novembernummer van DUIKEN Magazine besteden we uitgebreid aandacht aan DOSA.