Cocaïne die in onze rivieren terechtkomt, vormt een gevaar voor het voortbestaan van de paling. De vissen worden “high”, lopen ernstige kwetsuren op en kunnen zich slechter voortplanten.
Foto’s: Janny Bosman

Residuen van illegale drugs – waaronder cocaïne, amfetamines en ecstasy – komen via de riolering in het oppervlaktewater terecht, zo toonde eerder onderzoek al aan. Maar over de ecologische impact was tot nog toe niet veel geweten.

Uit een nieuwe studie van de universiteit van Napels blijkt nu dat deze residuen een bedreiging vormen voor het dierenleven in meren en rivieren en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

De biologen lieten Europese palingen 50 dagen lang in water zwemmen dat een dosis cocaïne bevatte gelijkaardig aan de hoeveelheid cocaïne die in onze rivieren wordt aangetroffen.

De vissen bleken “hyperactief” vergeleken met de soortgenoten die in zuiver water mochten vertoeven.

Dosis cocaïne

De biologen lieten Europese palingen 50 dagen lang in water zwemmen dat een dosis cocaïne bevatte gelijkaardig aan de hoeveelheid cocaïne die in onze rivieren wordt aangetroffen. De vissen bleken “hyperactief” vergeleken met de soortgenoten die in zuiver water mochten vertoeven. De drug bleek zich op te stapelen in hun hersenen, spieren, kieuwen, huid en ander weefsel.

De skeletspier van de vissen vertoonde tekenen van een ernstige kwetsuur, inclusief spierafbraak en zwelling. Tien dagen nadat de palingen uit het met drugs bezoedelde water waren gehaald, was de wonde nog steeds niet hersteld.

“Deze studie toont aan dat zelfs lage concentraties cocaïne in het milieu ernstige schade aanrichten aan de morfologie en fysiologie van de skeletspier van de paling”, verklaarden de onderzoekers. “De resultaten bevestigen de schadelijke impact die cocaïne heeft op het milieu en de overlevingskansen van de dieren.”

Anderen lezen ook:  Felicitas, een verrassende Duitse leisteenmijn

Bron: HLN

Bekijk ook: Paling of aal, één en dezelfde vis