Onder de ogenschijnlijk eenvoudige oppervlakte van de oceaan speelt zeegras een cruciale en vaak onderschatte rol in het mariene ecosysteem. Met zijn wuivende bladeren en wortels in de zeebodem, biedt zeegras onschatbare voordelen voor zowel het milieu als de mens.

Zeegrasvelden, die floreren in ondiepe kustgebieden, fungeren als:

  • Koolstofopslag: Zeegras neemt koolstofdioxide op en slaat het op in sedimenten, wat helpt bij het verminderen van de klimaatverandering.
  • Kustbescherming: De dichte wortelstructuren van zeegras voorkomen erosie en beschermen kustgemeenschappen tegen de krachten van de zee.
  • Biodiversiteitshub: Deze velden dienen als kraamkamer en thuis voor diverse mariene soorten, waaronder vissen. zeekoeien en schaaldieren.
  • Waterkwaliteitsverbetering: Zeegras zuivert water door voedingsstoffen te absorberen en sedimenten vast te houden, waardoor de algemene gezondheid van het mariene ecosysteem verbetert.

Helaas worden zeegrasvelden bedreigd door menselijke activiteiten en klimaatverandering. Om hun voortbestaan te verzekeren, moeten we deze kwetsbare ecosystemen beschermen en koesteren. Door bewustwording te vergroten en inspanningen voor behoud te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat dit nederige plantje blijft bijdragen aan de gezondheid van onze oceanen en planeet.

Lees hier het uitgebreide artikel van PHILIPP SCHUBERT

Bron: Nu.nl

Afbeelding: Shutterstock

Anderen lezen ook:  Abrikozen in zeewater: een nieuwe Nederlandse zakpijp