Nederland heeft een bijzonder maritiem verleden. In binnen- en buitenlandse wateren liggen in totaal ruim 1500 scheepwrakken die we nog altijd als ons eigendom beschouwen.

Het maritieme erfgoed is zó kenmerkend voor onze cultuur en geschiedenis, dat we het willen beschermen en onderzoeken zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. Daar zorgt het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor, samen met haar partners.

Maritime Stepping Stones (MaSS)

Alle gegevens over de ruim 1500 Nederlandse scheepswrakken worden in een database verzameld en zichtbaar gemaakt op de website Maritime Stepping Stones (MaSS).

De Gouden Leeuw

Vandaag is het 1000ste wrak op MaSS geplaatst. Hiervoor hebben we gekozen voor een bijzonder wrak: de Gouden Leeuw. Dit was het eerste schip waar de latere beroemde admiraal Witte de With op voer als 17 jarige. Het schip was drie jaar onderweg waarin het veel spannends beleefde, waaronder de inname van Batavia in Indonesië.

Lees het verhaal op MaSS – De Gouden Leeuw.

Een site vol bijzondere verhalen

Op MaSS staan bijzondere verhalen over de glorie onze maritieme geschiedenis maar ook de donkere kanten ervan worden belicht. Het MaSS is een verzameling van verhalen uit het maritieme verleden, vanuit westerse, maar ook vanuit niet westerse perspectieven.

Deze website bestaat niet alleen uit scheepswrakken van Nederlandse herkomst, maar er is ook ander (Nederlands) maritiem erfgoed te vinden. Denk aan: havens, kades, bruggen, gezonken steden, dorpen en prehistorische vindplaatsen. Er is dus veel te zien en te leren op MaSS en daarom ideaal om voor onderzoek, schoolopdrachten of gewoon vanuit interesse te bezoeken. Iedereen kan zich bovendien op MaSS registreren om zelf maritiem erfgoed toe te voegen, aanpassingen te doen, afbeeldingen toe te voegen of mee te discussiëren.

Anderen lezen ook:  Bijzondere duikervaring op Bonaire