Goed nieuws voor oesterriffen in de Noordzee! De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om bestaande én toekomstige (platte) oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Een mooi succes waar het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt.

Een gezonde Noordzee

In een gezonde Noordzee horen schelpdierriffen. Ze bieden een thuis aan schelpdieren zoals mossels en oesters en vormen een bron van leven onder water. De mossel en platte oester zijn voedsel voor vissen en vogels.

Ook zorgen schelpdieren voor een betere waterkwaliteit omdat ze het zeewater filteren, waardoor jagende vissen en vogels hun prooi kunnen zien. De ‘banken’ die de schelpdieren vormen zijn veilige rustgebieden en kraamkamers voor vissen en kreeften.

Ze bieden houvast voor veel soorten dieren en planten: haaien en roggen zetten er bijvoorbeeld hun eieren op af.

Onderzoek toont aan dat op wilde schelpdierriffen maar liefst 2 keer zoveel diersoorten voorkomen als op bodems van zand. Goed functionerende schelpdierriffen verhogen ook de visproductie en zorgen ervoor dat vissen, schaal- en schelpdieren groter worden, wat weer kansen biedt voor visserij.

Daarnaast vervullen oesterriffen een belangrijke rol als klimaatbuffers door hun rol in kustbescherming en stabiliseren van de bodem. Kortom, oesterriffen bieden kansen voor visserij, biodiversiteit- en natuurherstel, en klimaat.

Met de aangenomen motie wordt de regering verzocht bestaande en toekomstige oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Met die beschermde status voor oesterriffen is een belangrijke stap gezet voor een gezonde Noordzee.

Bron: WNF

Foto: Floor Driessen

Anderen lezen ook:  Teken petitie tegen rietjes McDonalds